top of page
Logos_Logo - Noir.png

PROJECTS

xi.jpg
Miniatures_Projet Mini copy 7.png
Beijing Gaobeidian-0105_Projet Mini 02.p
00-MODELE - Copie_Projet Mini copy 10.jp
c t ch_Projet Mini copy 10.png
WeChat Image_20210809145405.jpg
PONT.jpg
b4.jpg
ZHUHAI YANGCHANG MUSEE-0086 2.jpg
haidilao.jpg

成都-中国

成都海底捞精品酒店

--.jpg
Prague-New Library_Projet Mini copy 5.pn
00-MODELE_Projet Mini.png
00-MODELE_Projet Mini copy 8.png
c t ch_Projet Mini copy 11.png
MAISON.jpg
Architect
Interior Design
Architect Paris
Qiang Zou Architect
Zone of Utopia Projects
Architectural projects
TIANJIN.png
hutong.jpg
Yinchang fangzen.jpg
cloudmirror.jpg

新昌县-中国

“云镜”天姥山十九峰景观电梯

Zhengzhou Pangzhuang-0104.png
Shaoxing_Projet Mini copy 6.png
Beijing Gaobeidian-0105_Projet Mini 03.p
00-MODELE_Projet Mini copy 9.png
hotel.png
BEETHOVEN.jpg
QINGDAO zoom.png
shenzhen.jpg
Chengdu Convention Center.png
shanghai theater hall.jpg

成都-中国

成都会议中心

bottom of page